Ważne informacje oraz często zadawane pytania.

Przed wakacyjnym wyjazdem wielu kierowców zastanawia się, czy prawo jazdy, które posiada, uprawnia go do kierowania zestawem: samochód osobowy plus przyczepa.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania (Kodeks drogowy - dział IV, rozdział 1, art. 88, pkt 3):

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t.

Przykładowo więc, jeśli DMC przyczepy kempingowej jest 1200 kg., DMC samochodu Państwa nie może być większe niż 2300kg., wtedy masa całkowita całego zestawu nie przekroczy 3,5t - wystarczy więc prawo jazdy kat. B.

DMC – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (samochodu lub przyczepy). Jest to wartość określona w dowodzie rejestracyjnym i wyrażana w kilogramach. Oznacza masę własną auta lub przyczepy wraz z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem.

Rzeczywista masa pojazdu – masa pojazdu wraz z obciążeniem. Jeśli podróżujemy z przyczepą, rzeczywista masa pojazdu powinna być wyższa od rzeczywistej masy ciągniętej przyczepy.

Masa własna – masa pojazdu bez ładunku, podana jest m.in. w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Ładowność – maksymalna masa ładunku, jakim możemy obciążyć samochód lub przyczepę.  Zespół pojazdów – to auto wraz z przyczepą.

F.1 – to maksymalna masa całkowita pojazdu.

O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem.

O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca.

Przed wypożyczeniem przyczepy prosimy o sprawdzenie punktu O1 w dowodzie rejestracyjnym auta (maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem najazdowym) i sprawdzić, czy interesująca Cię przyczepa wagowo mieści się w DMC przyczepy, która może być ciągnięta przez Twój samochód. Następnie upewnij się, czy DMC Twojego samochodu plus DMC przyczepy nie przekraczają 3,5 tony.

Jeśli DMC samochodu i przyczepy przekracza 3,5 tony to wówczas kierowca musi posiadać dodatkowo prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E.

Najważniejsze jest, by z przyczepą jechać spokojnie, unikać gwałtownych i ryzykownych manewrów, takich jak nagłe skręty, hamowania, itp. Warto również pamiętać, że z dodatkową masą znacznie wydłuży się droga hamowania pojazdu. Jazda z przyczepą nie polega na pobijaniu rekordów szybkości, dlatego w tym miejscu chciałbym zaapelować do wszystkich: pamiętaj – ciągniesz za sobą przyczepę. Prawdopodobnie jedziesz na wakacje z rodziną, na wypoczynek. Nie spiesz się. Jedź bezpiecznie, zgodnie z przepisami.

Podczas jazdy samochodem z przyczepą obowiązują inne prędkości niż podczas poruszania się samochodem bez niej. W Polsce obowiązują następujące ograniczenia:

 

Zgodnie z art. 20 Prawa o ruchu drogowym w Polsce pojazd wraz z przyczepą może się poruszać z prędkością:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h,

b) na pozostałych drogach - 70 km/h.

Dla właściwego zachowania się na drodze przyczepy, ważne jest by zbytnio nie obciążać przyczepy dodatkowym wyposażeniem, zwłaszcza w jej przedniej i tylnej części - może to spowodować utratę jej stabilności podczas jazdy. Najcięższe rzeczy najlepiej umieścić nad osią przyczepy. Prawidłowy nacisk dyszla na hak wynosi najczęściej od 20 do 50 kg.

Jak już dobrze spakowaliśmy naszą przyczepę możemy pomyśleć o zapięciu na hak. Spinamy nasz zestaw w kolejności: sprzęgnąć przyczepę z samochodem (sprawdzić należy, czy czasza zaczepu kulowego obejmuje całą kulę haka!), zaczepić linkę zabezpieczającą, podkręcić koło manewrowe, włożyć wtyk do gniazda doprowadzającego do przyczepy prąd i sprawdzić czy wszystkie światła działają. Bezwarunkowo należy również sprawdzić: zamocowanie przewożonego ładunku, zamknięcie okien, drzwi, schowków, daszków oraz klęknąć i spojrzeć pod przyczepę. Zwracamy wtedy szczególną uwagę na stopki, czy wszystkie zostały podkręcone oraz czy wszystko jest na swoim miejscu.

Jeśli pojawi się tzw. wężykowanie (przyczepa nie jedzie prosto), należy lekko przyspieszyć, a gdy to nie pomaga - przyhamować i zaraz lekko przyspieszyć. Jeżeli przyczepa dalej wężykuje, trzeba przerwać jazdę, sprawdzić ciśnienie w oponach i ewentualnie skorygować rozmieszczenie ładunku. Wężykowanie, pojawia się także podczas wyprzedzania dużych pojazdów (TIR-ów).

Zobacz co może się wydarzyć podczas jazdy z nadmierną prędkością z przyczepą:

www.youtube.com

  • Prawo jazdy kat. B i uprawnienia z nim związane
  • Kilka niezbędnych pojęć, które warto znać
  • Czy Twój samochód może ciągnąć wybraną przyczepę?
  • Prędkość i bezpieczeństwo
  • Bagaże w przyczepie
  • Zapięcie przyczepy
  • Jak zachować się gdy pojawi się tzw. wężykowanie